شما اینجا هستید

مدارک لازم جهت ثبت نام حضوری و تشکیل پرونده

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده متخصصان:

- 1-فتوکپی تمام صفحات شناسنامه ( 3 سری جهت معاونت توسعه، درمان و حراست دانشگاه) + فتوکپی تمام صفحات شناسنامه همسر 2 سری جهت حراست و معاونت درمان دانشگاه

- 2- فتوکپی کارت ملی ( 3 سری جهت معاونت توسعه، درمان و حراست دانشگاه)

- 3- فتوکپی کارت نظام پزشکی

- 4- فتوکپی پروانه دائم یا موقت

- 5- فتو کپی پایان یا معافیت از طرح دوران عمومی

- 6- فتوکپی خوانا از سند تعهد محضری ممهور به مهر معاونت آموزشی محل تحصیل (سهمیه مناطق محروم سند جدید و قدیم بارگزاری گردد)

- 7-فتوکپی پشت و روی کارت پایان یا معافیت از خدمت

- 8- عکس4×3 پشت نویسی شده (6 قطعه جهت معاونت توسعه، درمان و حراست دانشگاه)

- 9- گواهی خدمات در بخش دولتی به عنوان پزشک عمومی ، صادره از سوی معاونت بهداشتی ، یا معاونت درمان ، و یا معاونت توسعه و مدیریت منابع

-10- تصویر از سایت وزارت بهداشت جهت قبولی نهایی بورد تخصصی

-11- موارد ذیل ملاک عمل جهت اخذ امتیاز بومی بودن است:

1- متولدین استان: ارائه صفحات شناسنامه
2- دو مقطع از سه مقطع تحصیلی در استان : بر اساس ارائه گواهی آموزش پرورش کل استان
3- فرزندان نیروهای نظامی که 5 سال در یکی از شهرهای استان اقامت داشته باشند بر اساس گواهی یگان خدمتی و گواهی از آموزش و پرورش کل استان مبنی بر تحصیل به مدت 5 سال تمام در استان

-12-جهت نیروهای استخدامی علاوه بر موارد بالا :

- تمامی احکام حقوقی مدت تحصیل

- گواهی صادره از سوی معاونت توسعه که در آن مدت استفاده از ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق قید شده باشد.