شما اینجا هستید

سه گام ثبت نام و ارسال مدارک در سامانه

مراحل زیر شامل سه گام ثبت نام و ارسال مدارک در سامانه ثبت نام متخصصین اعزامی به استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. لطفا پس از مطالعه ی مراحل به ترتیب اقدام به تکمیل وارسال مدارک و اسناد خود نمایید.

1- مطالعه کلیه مدارک لازم جهت تهیه اسکن با فرمت مشخص و ارسال در سامانه

2- راهنمای ایجاد حساب کاربری در سامانه

3- تکمیل فرم توزیع متخصصین اعزامی به استان