شما اینجا هستید

تکمیل فرم اسکان متخصصین اعزامی به استان برای رزرو هتل متخصصان غیر بومی

با نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه شده و فرم اسکان متخصصین غیر بومی ( مختص اسکان موقت متخصصین غیر بومی تا روز توزیع ) را تکمیل نمایید.

برای اسکان متخصصین اعزامی به استان هتل پارسیان آزادی درنظر گرفته شده است . صرفا هزینه اسکان متخصصین به عهده دانشگاه است و شامل هزینه همراهان نمیشود.

اسکان متخصصین از روز سه شنبه بعد از ظهر لغایت پنج شنبه 12 ظهر صورت می گیرد.