شما اینجا هستید

مدارک لازم جهت ثبت نام اینترنتی در سامانه توزیع متخصصین

ضمن عرض خوش آمدگویی به متخصصین محترم اسکن واضح و با حجم مناسب موارد ذیل را جهت ثبت نام در سامانه توزیع متخصصین تهیه فرمائید. (در ادامه ی مطلب)

*** اطلاعیه زمان ثبت نام در سامانه در صفحه اصلی دانشگاه به آدرس yums.ac.ir  بروزرسانی خواهد شد.

نکته 1: فرمت تمامی اسکن اسناد بایست jpg یا png باشد. در صورتی که حجم فایل تصاویر بیش از 600 کیلوبایت باشد با نرم افزار paint طبق آموزشی که دراین لینک موجود است حجم تصاویر را به زیر 600 کیلوبایت کاهش دهید.

نکته 2: اسکن ها به صورت شفاف با روشنایی مناسب باشند.

 

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده متخصصان:

 • 1-اسکن  تمام صفحات شناسنامه  (حداکثر حجم 600 کیلوبایت) منظور از صفحه دوم شناسنامه: صفحه مربوط به تاهل می باشد
 • 2- اسکن  کارت ملی(حداکثر حجم 600 کیلوبایت)
 • 3- اسکن  کارت نظام پزشکی(حداکثر حجم 600 کیلوبایت)
 • 4- اسکن  پروانه دائم یا موقت (حداکثر حجم 600 کیلوبایت)
 • 5- اسکن  کپی پایان یا معافیت از طرح نیروی انسانی دوران عمومی(حداکثر حجم 600 کیلوبایت)
 • 6- اسکن  خوانا از سند تعهد محضری  ممهور به مهر معاونت آموزشی محل تحصیل (حداکثر حجم 600 کیلوبایت)
 • 7- اسکن  پشت و روی کارت پایان یا معافیت از خدمت(حداکثر حجم 600 کیلوبایت)
 • 8- اسکن عکس4×3 (حداکثر حجم 300 کیلوبایت)
 • 9-  اسکن گواهی خدمات در بخش دولتی (صادره از سوی معاونت بهداشتی ، یا معاونت درمان ،  و یا معاونت توسعه و مدیریت منابع)به گواهی صادره از بیمارستانها و شبکه ها امتیازی تعلق نمی گیرد(حداکثر حجم 600 کیلوبایت)
 • 10- تصویر از سایت وزارتخانه  جهت قبولی نهایی بورد تخصصی (شفاهی و کتبی) (حداکثر حجم 600 کیلوبایت)
 • 11- فرم تسويه حساب با دانشگاه محل تحصيل و يا مجوز صادره از سوي معاونت اموزشي دانشگاه  محل تحصيل مبني بر اجازه شروع طرح تخصصي( قبل از شروع تعهدات، نسبت به انجام تسویه و امور فارغ التحصیلی اقدام فرمایید)
 • 12-اسکن مدارک دال بر بومی بودن :(یکی از سه مورد زیر)
  1- متولدین استان: ارائه صفحات شناسنامه (حداکثر حجم هر صفحه 600 کیلوبایت)
  2- دو مقطع از سه مقطع تحصیلی در استان : بر اساس ارائه گواهی آموزش پرورش کل استان (حداکثر حجم 600 کیلوبایت)
  3- فرزندان نیروهای نظامی که 5 سال در یکی از شهرهای استان اقامت داشته باشند بر اساس گواهی یگان خدمتی و گواهی از آموزش و پرورش کل استان مبنی بر تحصیل به مدت 5 سال تمام در استان (حداکثر حجم 600 کیلوبایت)
 •  
 • اسکن تمامی احکام حقوقی مدت تحصیل (حداکثر حجم هر کدام  600 کیلوبایت)که در آن به ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق اشاره شده باشد
 • اسکن گواهی صادره از سوی معاونت توسعه که در آن مدت استفاده از ماموریت آموزشی قید شده باشد. (حداکثر حجم 600 کیلوبایت)