مدارک لازم جهت ثبت نام در سامانه توزیع متخصصین اعزامی به استان کهگیلویه و بویراحمد

ضمن عرض خوش آمدگویی به متخصصین محترم اسکن واضح و با حجم مناسب موارد ذیل را جهت ثبت نام در سامانه توزیع متخصصین تهیه فرمائید. (در ادامه ی مطلب)

*** فرم ثبت نام را تا ساعت 24 روز جمعه مورخ 1398/03/03 تکمیل و ارسال نمایید.لذا متخصصانی که اطلاعات خود را در سامانه ذخیره موقت نموده اند باید پس از تکمیل گزینه ی ارسال نهایی را زده تا اطلاعاتشان حذف نشود.

اطلاعیه های خیلی مهم ( زمان جلسه حضوری، آپلود مدارک ضروری و ....)

اطلاعیه جدید:

متخصصین محترم لطفا فرم اسکان را تا روز سه شنبه مورخ 1397/09/06 ساعت 24 تکمیل فرمائید.

اطلاعیه مهم:

جلسه ی حضوری توزیع متخصصین در تاریخ 1397/09/11 برگزار خواهد شد.

اطلاعیه شماره 1:

اشتراک در سامانه توزیع متخصصین معاونت درمان RSS